Čistenie a impregnácia fasády

Postupom času sa na fasáde zachytáva veľké množstvo nečistôt z atmosféry, prach, dym, inhaláty z áut, kyslé dažde, tvoria sa riasy, machy, plesne ktoré majú negatívny vplyv na funkčnosť fasády a vaše zdravie. Tieto nečistoty zhoršujú paropriepustnosť fasády a tak zabraňujú prúdeniu vzduchu následkom čoho je tvorba plesní. Najnáchylnejšie sú steny orientované na severnú stranu, a steny ktoré sú v blízkosti stromov a kríkov. Ak nie je fasáda pravidelne chránená a udržiavaná proti riasam a plesniam, môže dôjsť k poškodeniu farby, omietky a dokonca aj ku poškodeniu zatepľovacieho systému. Zanedbanie vonkajšieho obalu vášho domova môže spôsobiť, že sa plesne dostanú až do interiéru a znehodnotia stavbu.

Vašu fasádu vyčistíme a zbavíme týchto nežiadúcich mikroorganizmov za pomoci prípravkov. Našou dôslednou prácou a profesionálnym prístupom rozpoznáte rozdiel ihneď. Znečistenú fasádu ošetríme celoplošne overeným chemickým prípravkom, ktorý preniká hlboko do pórov omietky a zaručene vyhubí všetky prevládajúce baktérie na fasáde. Následne „mŕtve“ mikroorganizmy zmyjeme vodou pod tlakom a na suchú a čistú fasádu nanesieme neviditeľnú impregnáciu. Práve impregnácia je najdôležitejšia časť a ochráni vašu fasádu proti prenikaniu prudkého dažďa či agresívnych zložiek atmosféry. Impregnácia taktiež poskytuje ochranu pred mrazom, vznikom výkvetov, tvorbou plesní, rias a lišajníkov.

Kedy čistiť fasádu ?

Podľa technickej špecifikácie by sa mala zateplená fasáda čistiť každých 3 až 5 rokov. Ostatným fasádam sa odporúča čistenie každých 5 až 8 rokov.
Čistenie fasády sa odporúča aj po menších rekonštrukciách z dôvodu zanesenia pórov.

Výhody nášho čistenia a impregnácie fasády