Odstraňovanie graffitov

S nelegálnymi graffitmi sa stretávame väčšinou na stenách budov, v centre mesta, na sídliskách, na autobusovej či vlakovej stanici. Akonáhle sa nelegálne graffity objavia na stenách či iných povrchoch, často k ním o pár dní pribudnú ďalšie. Aby sa predišlo takémuto poškodeniu majetku je potrebné vzniknuté graffity odstrániť v čo najkratšom možnom čase a povrch odporúčame ošetriť antigraffity náterom, ktorý pri opakovanom vandalizme zabráni preniknutiu farby do štruktúry povrchu a ľahšie sa tak odstráni z poškodeného povrchu.

Antigraffitový náter je najlacnejšie a najúčinnejšie riešenie, ktoré odporúčame aplikovať aj na budovy, ktoré sa nachádzajú v okolí so zvýšením výskytom nelegálnych graffitov.