Čistenie náhrobného kameňa

Náhrobné kamene a pomníky sú vystavené neustálemu vplyvu poveternostných podmienok. Často sú obklopené stromami či kríkmi, čo spôsobuje, že náhrobný kameň je čoraz viac zanesený. Kyslé dažde, nečistoty z atmosféry, machy, lišajníky či živica stromov nielenže pokrývajú povrch kameňa ale dokonca ho môžu aj poškodiť a znehodnotiť. Najmä náhrobné kamene vyrobené z mramoru a pieskovca ponúkajú ideálnu „živnú pôdu“ pre tieto nečistoty z dôvodu ich nasiakavosti.

Dokážeme vyčistiť aj tie najzanesenejšie náhrobné kamene na tých najnedostupnejších miestach. Pri čistení používame biologické čistiace prostriedky maximálne šetrné k ošetrovaným povrchom. Profesionálne čistenie náhrobných kameňov vždy zahŕňa impregnáciu, ktorá preniká do mikroskopických pórov náhrobku a tak zabraňuje usadzovaniu nečistôt, nasávaniu vody, tvorbe výkvetov, machov, rias a v neposlednom rade chráni kameň pred mrazom.