Čistenie múrov a plotov

Dôkladné čistenie múrov a plotov od machov, rias, plesní, emisného znečistenia a iných nečistôt odstránime okamžite za pomoci vysokotlakového čističa a profesionálnych čistiacich prípravkov. Následným nanesením impregnačného prostriedku zabránime možnému rastu výkvetov, machov, tvorbe plesní. Aplikáciou impregnačného prostriedku sa ošetrený povrch stáva samočistiaci a zabezpečuje ochranu povrchu až 5 rokov.