Čistenie fasády

Postupom času sa na fasáde zachytáva veľké množstvo nečistôt z atmosféry, prach, dym, inhaláty z áut, kyslé dažde, tvoria sa riasy, machy, plesne ktoré majú negatívny vplyv na funkčnosť fasády a vaše zdravie. Tieto nečistoty zhoršujú paropriepustnosť fasády, čo zabraňuje prúdeniu vzduchu následkom čoho je tvorba plesní. Najnáchylnejšie sú steny orientované na severnú stranu, a steny ktoré sú v blízkosti stromov a kríkov. Zanedbanie vonkajšieho obalu vášho domova môže spôsobiť, že sa plesne dostanú až do interiéru a znehodnotia stavbu.

Vašu fasádu vyčistíme a zbavíme týchto nežiadúcich mikroorganizmov za pomoci prípravkov. Našou dôslednou prácou a profesionálnym prístupom rozpoznáte rozdiel ihneď. Znečistenú fasádu ošetríme celoplošne overeným chemickým prípravkom ktorý zaručene vyhubí všetky prevládajúce baktérie na fasáde, následne „mŕtve“ mikroorganizmy odstránime vodou pod tlakom a na suchú a čistú fasádu nanesieme neviditeľnú impregnáciu. Práve impregnácia je najdôležitejšia časť a ochráni vašu fasádu proti prenikaniu prudkého dažďa či agresívnych zložiek atmosféry. Impregnácia taktiež poskytuje ochranu pred mrazom, vznikom výkvetov, tvorbou plesní, rias a lišajníkov.

Kedy čistiť fasádu ?

Podľa technickej špecifikácie by sa mala zateplená fasáda čistiť každých 3 až 5 rokov. Ostatným fasádam sa odporúča čistenie každých 5 až 8 rokov.
Čistenie fasády sa odporúča aj po menších rekonštrukciách z dôvodu zanesenia pórov.